จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ


PA Health Care
98/17 หมู่ 11 ซอยนาทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร 02-9036764 (office) , 081-420-8372 , 086-602-0280

สาขาเชียงใหม่ : 393 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 093-592-2595