<h1>ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส</h1>
บริการรับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามแพทย์นัด บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน /ภูมิลำเนาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง <br><br>ราคามาตรฐานบริการคุ้มค่า โทร. 089-551-8094, 089-680-2519, 086-522-8380 <h1>ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส</h1>
บริการรับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามแพทย์นัด บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน /ภูมิลำเนาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง <br><br>ราคามาตรฐานบริการคุ้มค่า โทร. 089-551-8094, 089-680-2519, 086-522-8380 <h1>ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส</h1>
บริการรับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามแพทย์นัด บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน /ภูมิลำเนาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง <br><br>ราคามาตรฐานบริการคุ้มค่า โทร. 089-551-8094, 089-680-2519, 086-522-8380 <h1>ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส</h1>
บริการรับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามแพทย์นัด บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน /ภูมิลำเนาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง <br><br>ราคามาตรฐานบริการคุ้มค่า โทร. 089-551-8094, 089-680-2519, 086-522-8380 <h1>ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส</h1>
บริการรับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามแพทย์นัด บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน /ภูมิลำเนาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง <br><br>ราคามาตรฐานบริการคุ้มค่า โทร. 089-551-8094, 089-680-2519, 086-522-8380 <h1>ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ.ทรานสปอร์ตเซอร์วิส</h1>
บริการรับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามแพทย์นัด บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับบ้าน /ภูมิลำเนาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง <br><br>ราคามาตรฐานบริการคุ้มค่า โทร. 089-551-8094, 089-680-2519, 086-522-8380
 • Image

  รถพยาบาล

  รถพยาบาลของเราใหม่สะอาด ได้มาตรฐาน

 • Image

  อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย

  อุปกรณ์ได้มาตรฐาน ครบครัน

 • Image

  PA Health Care

  จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ